График

График на заниманията ни:

зала „Български огън“ – център

В момента нямаме нови групи и строго установен график    предвид епидемиологичната обстановка.

      

Народни танци Изкуство Забавление