График

зала „Български огън“ – център

Графика на заниманията ни:

 

Понеделник

18.00ч. Напреднала група

19.00ч. Средно-напреднала група

20.00ч. Начинаеща група

 

 

Сряда

18.00ч. Напреднала група

19.00ч. Средно-напреднала група

20.00ч. Ансамбъл

 

 

Зала „Български огън“ – Младост

Понеделник

18.30ч. Начинаеща група

19.30ч. Средна група

Вторник

18.00ч. Начинаеща група

19.00ч.Начинаеща група

 

сряда

18.30ч. Начинаеща група

19.30ч. Средна група

 

Четвъртък

18.00ч. Начинаеща група

19.00ч.Начинаеща група

 

 

 

 

 

 

Народни танци Изкуство Забавление