График

зала „Български огън“ – център

Графика на заниманията ни:

Понеделник

18.30ч. Напреднала и Средно-напреднала група

19.30ч.  Начинаеща група

Сряда

18.00ч. Напреднала група

19.00ч. Средно-напреднала група

Зала „Български огън“ – Младост

Понеделник

18.30ч. Начинаеща група

Вторник

18.00ч. Начинаеща група

Сряда

18.30ч. Начинаеща група

      Четвъртък

     18.00ч. Начинаеща група

 

 

 

 

 

 

 

Народни танци Изкуство Забавление